Omit
Interceptor
2CD HMS 012


The Sound Of Music
November 2008
by Mats Gustafsson

     Den något ålderstigna och väderbitna buss som skulle ta oss mot dagens mål tycktes som klippt och skuren för det karga landskap som karaktäriserar miljön vid Blenheim, en småstad till synes utan några större sevärdheter belägen på nya zeeländska Sydöns norra spets. Samtidigt som blicken gick förlorad någonstans i naturens prakt försvann tankarna iväg till Clinton Williams, i vissa kretsar känd som Omit, som har sin bas på en gård i just Blenheim. Var finns denna gård som inspirerar honom till att skapa elektronisk musik som försiktigt trevar sig fram längs en ångestladdad sträng mellan rent obehag och svepande melankoli? I tanken är naturligtvis platsen tydlig men i verkligheten vill man nog egentligen inte veta. Vissa saker tenderar att växa och bli mer intressantata ju mindre man vet. Myten och mystiken som omgärdar Omit påverkar säkert hur hans musik upplevs men ska sanningen fram talar musiken för sig själv.
      I Omits långsamt föränderliga, isolationistiska ljudvärld är det mesta mörkt. Den dronande melankolin färgas svart av underjordiska pulser och abstrakta svepande musikaliska gester. Dubbel-CDn "Interceptor" är något av det mest rytmiska som Omit gjort men till skillnad från vad man kanske skulle kunna tro är det just de beatbaserade spåren som är de allra mest klaustrofobiska. Att beskriva Omits musik som njutningbar är verkligen att skicka fel signaler men det finns en spänning, någon sorts obeskrivbar dynamik och omedelbar fysisk kraft som gör dess självutlämnande karaktär omöjlig att skjuta ifrån sig. Känslan av olust och magen som gång på gång knyter sig kan kanske skrämma iväg vissa men för egen del står "Interceptor" för något som jag ständigt söker efter, musik som har en närvaro och personlighet och som oavsett hur obehagligt budskapet kan te sig tvingar dig till att lyssna om och om igen. Paralleller kan dras till många och inga alls men har man överhuvudtaget någon form av intresse av elektronisk musik hör det till ren allmänbildning att ge denna säregna figur en möjlighet att förändra din världsbild.